bootstrap button

Hizmetlerimiz

Liman Hizmetleri

İthalat

İhracat

Antrepo Hizmetleri

Liman Hizmetleri

Acentelik Hizmetleri

Transit Ticaret

Liman Hizmetleri

Hizmetlerimiz


  • Detayı öncede bildirilen konteynerlerin takibi yapılarak gemiden tahliyesine nezaret edilip liman sahasında boşaltmaya hazırlanması.
  • Limanda yükleme ve boşaltma yapacak araçların liman sahasına alınması.
  • Liman sahasına alınan araçların tahmil ve tahliye işlemlerini puantör nezareti altında yapılmasının sağlanması.
  • Tahmil ve tahliye esnasında olabilecek eksiklik ve fazlalıkların ve de rezervli eşyaların durumu hakkında firmasıyla, sigorta ve gözetim şirketleriyle irtibata geçilerek gereğini yapmak.
  • Araçlara yüklenen eşyanın irsaliyesini tanzim ederek gideceği yere sevkini yapmak ve firmasına gerekli bilgileri ulaştırmak.