bootstrap button

Hizmetlerimiz

İhracat İşlemleri

İthalat

İhracat

Antrepo Hizmetleri

Liman Hizmetleri

Acentelik Hizmetleri

Transit Ticaret

İhracat İşlemleri

Hizmetlerimiz


  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını doğru biçiminde tespit etmek.
  • Müşterinin ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak, ihracat mevzuatı çerçevesinde ilgili vesaiklerin hazırlanması.
  • Gerekli tüm evraklarının tamamlanmasından sonra beyannamenin düzenlenerek ilgili gümrükte tescil ve onay işlemini tamamlandıktan sonra eşyanın muayene ve tespiti yaptırmak suretiyle nakil aracına puantör nezaretinde yükletmek.
  • Müşterinin talebi doğrusunda eşya ile birlikte gidecek olan evrakların taşıyıcı firmaya teslim etmek.
  • Eşyanın yurt dışı edilmesinden sonra beyannameyi kapatmak.
  • Beyannamenin kapatılmasından sonra "İhracatçı nüshasını" en kısa zamanda müşteriye teslim etmek.
  • İhracat işlemleri aynı gün içersinde bitirmek.